Ἀξιολόγηση, πλῆρες ἀδιέξοδο

Τὸ ἀδιέξοδο στὴν ἀξιολόγηση δυσχεραίνεται, ἐνῶ ἡ προσπάθεια πολώσεως, μὲ ἐπίθεση κατὰ Ταμείου καὶ Σώυμπλε, ὅπως καὶ τῆς Νέας Δημοκρατίας, ἀποτυγχάνει, διότι καὶ ὁ ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν ζήτησε ἀπ’ τοὺς ὑπουργοὺς νὰ ἐπιταχύνουν τὶς μεταρρυθμίσεις, διαψεύδοντας τὸν πρωθυπουργὸ ποὺ ἔλεγε προχθές, ὅτι ὅλα εἶναι ἕτοιμα∙ ἡ ἀπομόνωση τοῦ Ναπολεοντίσκου στὸ ἐσωτερικό, μὲ τὴν ἄρνηση τῶν μικρῶν νὰ ἔρθουν σὲ συνεννόηση ἔστω μαζί του, ἀλλὰ καὶ στὴν Εὐρώπη, ὅπου ὅλοι ζητοῦν σύγκλιση τῶν ἀπόψεων, ἀλλὰ μὲ ἐκπλήρωση τῶν ὑποχρεώσεων, γενικεύεται. Ὁ πρωθυπουργὸς φαίνεται καὶ διὰ γυμνοῦ ὀφθαλμοῦ ὅτι τὰ ἔχει ἐντελῶς χαμένα, διότι καὶ ἡ Νέα Δημοκρατία ἀπαντάει ἀμέσως στὶς ἐπιθέσεις καὶ δὲν ἀφήνει περιθώριο ἀνοχῆς στὶς κινήσεις του∙ ὅλες οἱ πρωτοβουλίες του ἀπ’ τὸ Φθινόπωρο καὶ μετὰ ἀποτυγχάνουν παταγωδῶς, συνέδριο, Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, τηλεοπτικά, πόλωση, ἀλλὰ τὸ χειρότερο, καταπόντιση στὶς δημοσκοπήσεις. Οἱ σοβαροὶ σύμβουλοί του δὲν βλέπουν προοπτικὲς ἀναστροφῆς.