Προκλήσεις τῆς Τουρκίας

Ὁ σουλτάνος, μὲ τὸ δημοψήφισμα στὶς 16 Ἀπριλίου γιὰ τὴν ἔγκριση τοῦ νέου συντάγματός του, προβαίνει σὲ σοβαρὲς προκλήσεις στὸ Αἰγαῖο καὶ κωλυσιεργεία στὸ Κυπριακό, ὡς ἀντιστάθμισμα στὴν ἐσωτερικὴ ἀναταραχὴ καὶ στὶς ἀποτυχίες του στὴν Συρία καὶ στὸ Ἰράκ∙ ἤδη ἔχει στείλει τὸ «Τσεσμέ» γιὰ ἔρευνες στὰ διεθνῆ ὕδατα τοῦ Αἰγαίου, ἔστω κι ἂν σὲ ἁπλὸν περίπλου ἐπιδίδεται. Βρῆκε τὴν εὐκαιρία καὶ τὰ κάνει∙ ὁ Ναπολεοντίσκος εἶναι ἐντελῶς ἐνδοτικὸς ἀπέναντί του, ὅπως τοῦ εἶχε ὑποσχεθεῖ καὶ τὴν ἔκδοση τῶν ὀκτὼ φυγάδων Τούρκων ἀξιωματικῶν, ἐνῶ στὸ Κυπριακὀ, μᾶλλον ἐμπόδια βάζει παρὰ βοηθάει τὸν Νίκο Ἀναστασιάδη. Ἡ παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ στὴν Ἄγκυρα ἀποτελεῑ τὴν ἐγγύηση τῶν συνόρων μας.