Κρίσιμη δοκιμασία Εὐρώπης

Ἡ Εὐρώπη διέρχεται τὴν κρισιμότερη ἴσως φάση τῆς ἑβδομηκονταετοῦς ἱστορίας της, ἐνῶ τὸν ἄλλο μῆνα στὴν Ρώμη ἑορτάζεται τὸ γεγονός, μὲ εἰδικὴ συνεδρίαση τοῦ Εὐρωσυμβουλίου∙ ἕνα εἶναι τὸ ζητούμενο, ἡ διασφάλιση τῆς πολιτικῆς συνοχῆς, μὲ τὴν καθιέρωση τῆς ἑνιαίας έξωτερικῆς καὶ ἀμυντικῆς πολιτικῆς. Οἱ ἀπειλές της τρεῖς, τὸ Brexit, οἱ ἀπροκάλυπτες ἐπιθέσεις τοῦ Ντόνλαντ Τρὰμπ καὶ οἱ ὑπονομεύσεις στὸ ἐσωτερικό της∙ ὁ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ ἔθεσε τὰ τρία ζητήματα καὶ ἐξέφρασε τὶς ἀνησυχίες του, γιὰ τὴν ὑπονόμευση τῆς ἑνότητος μὲ παρεμβάσεις τοῦ Λονδίνου σὲ κάποιους ἑταίρους. Μᾶλλον προκαταβολικὰ μιλοῦσε ὁ πρόεδρος τῆς Ἐπιτροπῆς, ἐνώπιον τῆς ἐνάρξεως τῶν διαπραγματεύσεων τοῦ Brexit τὸν Μάρτιο∙ γνωρίζει τὶς στενὲς διασυνδέσεις τῶν Βρεταννῶν μὲ τὰ ἀτλαντικὰ κερδοσκοπικὰ κυκλώματα καὶ σίγουρα μέσα σὲ αὐτὰ προσθέτει καὶ τὴν στάση τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἄλλωστε στὴν διετία οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι ἦταν ἐχθρικοὶ στὴν Εὐρωζώνη, λιγώτερο οἱ Συριζαῖοι.