Σίτυ, ἀντιμετώπιση φυγῆς

Ἡ ἀντιμετώπιση τῆς διαρροῆς ἐπιχειρήσεων ἀπ’ τὴν Βρεταννία, λόγῳ τοῦ Brexit, εἶναι τὸ κύριο πρόβλημα τοῦ Λονδίνου, καθὼς τὸν ἄλλο μῆνα ἀρχίζουν οἱ διαπραγματεύσεις μὲ τὶς Βρυξέλλες∙ οἱ τράπεζες εἶναι οἱ πρῶτες ποὺ φεύγουν, ὅπως καὶ οἱ ἑταιρεῖες ὑψηλῆς τεχνολογίας, διότι ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν ἑνιαία ἀγορὰ τῆς Εὐρώπης, καθὼς θεωροῦν ἀνέφικτες ἢ ἀναποτελεσματικὲς τὶς συμφωνίες μὲ ἄλλες μεγάλες χῶρες, ὅπως τοὺς ὑπόσχεται ἡ κυβέρνησή τους. Οἱ Γερμανοὶ τραπεζίτες προεξοφλοῦν ὅτι καὶ ἐπισήμως τὸ Σίτυ παύει νὰ εἶναι τὸ εὐρωπαϊκὸ κέντρο πιστωτικῶν συναλλαγῶν καὶ ἀντικαθίσταται ἀπ’ τὴν Φραγκφούρτη πρωτίστως, μὲ συμπλήρωμα τὶς ἄλλες εὐρωπαϊκὲς κεφαλαιαγορές∙ οἱ φόβοι τοῦ Ζὰν Κλὼντ Γιοῦνκερ, ὅτι ἡ Βρεταννία θὰ προσπαθήσει νὰ διασπάσει τὸ ἑνιαῖο εὐρωπαϊκὸ μέτωπο, ἔχουν κάποια βάση, ἀλλὰ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι αὐτὰ λέγονται γιὰ λόγους προνοίας, ὥστε νὰ καμφθοῦν οἱ ἀτλαντικῆς ἀποκλίσεως ἑταῖροι καὶ νὰ συμμορφωθοῦν στὴν ἑναία πολιτικὴ στάση.