Ἀμερικῆς, Ἰαπωνίας φιλία

Οἱ συνομιλίες Σέντζο Ἄμπε καὶ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐπιβεβαίωσαν τὴν σταθερὴ φιλία Ἰαπωνίας καὶ Ἡνωμένων Πολιτειῶν καὶ τὴν ἐγγύηση τῆς δευτέρας πρὸς τὴν πρώτη, ἔναντι τῆς ὅποιας ἀπειλῆς∙ ὁ Ἰάπων πρωθυπουργὸς εἶναι ὁ δεύτερος ἡγέτης, μετὰ τὴν Τερέζα Μαίυ, ποὺ ἐπισκέπτεται τὸν νέο Ἀμερικανὸ πρόεδρο καὶ διασφαλίζει τὴν συνέχεια τῆς μεταπολεμικῆς τους συνεργασίας. Πάντως τὸ θέμα τῆς Διειρηνικῆς Συμφωνίας Συνεργασίας ἀκροθιγῶς ἐθίγη, διότι ἔχει ἀποχωρήσει ἀπὸ αὐτὴν ὁ πρόεδρος, ἐνῶ ἡ Ἰαπωνία ἐνδιαφέρεται γιὰ τὴν συνέχισή της, ἐπειδὴ σχετίζεται μὲ τὸ μεγαλύτερο μέρος τοῦ ἐμπορίου τῶν ἀκτῶν τοῦ Εἰρηνικοῦ∙ ἡ Κίνα ἐνδιαφέρθηκε ἤδη νὰ καταλάβει τὴν θέση τῆς Ἀμερικῆς στὴν συμφωνία, ὅπως τῆς ἔχει ζητηθεῖ ἀπὸ τὶς περισσότερες ἀπ’ τὶς ἕνδεκα ὑπόλοιπες χῶρες. Λέγεται ὅτι στὰ παρασκήνια διεξάγονται συνομιλίες γιὰ διέξοδο στὸ θέμα, διότι καὶ ἀπέναντι στὸ Πεκῖνο, ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἀναγνώρισε τὴν ὕπαρξη μίας καὶ ἑνιαίας Κίνας.