Μέρκελ, θερμότατη ὑποδοχὴ Κυριάκου Μητσοτάκη

Ἡ πλήρης συμφωνία, γιὰ τὴν παραμονὴ τῆς χώρας μας στὴν Εὐρωζώνη καὶ ἡ ἀπόλυτος ταύτιση στὴν ἀντιμετώπιση τῶν εὐρωπαϊκῶν προβλημάτων, ἦταν τὸ ἀποτέλεσμα τῆς συνομιλίας τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη∙ ἡ καγκελάριος ἔκανε τὴν μοναδικὴ σχεδὸν ἐξαίρεση νὰ δεχθεῖ ἀρχηγὸ ἀξιωματικῆς ἀντιπολιτεύσεως ἑταίρου, ἐκτὸς τῆς συνόδου τοῦ Εὐρωπαϊκοῦ Λαϊκοῦ κόμματος. Ἔδειξε ἔτσι τὴν ἀμέριστη στήριξή της στὴν εὐρωπαϊκὴ πορεία τῆς Ἑλλάδος, ἀλλὰ καὶ τὴν ἀποστομωτικὴ ἀπάντησή της, σὲ ὅσους ἀγνοοῦν τὰ ἐνδογερμανικὰ πολιτικὰ τεκταινόμενα καὶ προπαγανδίζουν ὅτι εὐνοεῖ τὴν ἔξοδο τῆς χώρας μας ἀπ’ τὴν Εὐρωζώνη. Ταυτοχρόνως ἐξέφρασε τὴν προτίμησή της στὶς γνήσιες εὐρωπαϊκὲς δυνάμεις, ἐνῶ σήμερα ὁ πρόεδρος τῆς Νέας Δημοκρατίας συναντᾶται μὲ τὸν Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε καὶ τὸ προεδρεῖο τῶν Γερμανῶν Βιομηχάνων.