Παρασκηνιακὲς διαβουλεύσεις

Οἱ παρτασκηνιακὲς διαβουλεύσεις συνεχίζονται ἐντατικά, ἐνῶ φθάνει αὔριο στὴν Ἀθήνα ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ γιὰ συνομιλίες μὲ τὸν πρωθυπουργὸ καὶ τὴν ἔγκαιρη ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως∙ ἡ Ἐπιτροπὴ μάλιστα τὴν θεωρεῖ ὡς ἀπαραίτητη στὴν ἔκθεσή της γιὰ τὴν ἐπανεκκίνηση τῆς οἰκονομίας μας. Ἡ ἐκπλήρωση ὅμως τῶν μεταρρυθμίσεων εἶναι τὸ δύσκολο πρόβλημα, διότι τίθεται ὡς προϋπόθεση γιὰ τὴν ἀξιολόγηση∙ ὁ Ναπολεοντίσκος γνωρίζει ὅτι αὐτὸ τοῦ εἶναι δύσκολο πολύ, καὶ μᾶλλον ἀδύνατο, μετὰ τὴν ψυχρολουσία του στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, μὲ τὴν ἀπουσία τῶν δύο τρίτων τῶν μελῶν της. Γνωρίζει, ὅτι, κάτω ἀπ’ αὐτὲς τὶς συνθῆκες θὰ εἶναι καταστροφή του τυχὸν προσφυγὴ στὶς κάλπες, ἀλλὰ βλέπει καὶ τὴν ἐπιταχυνόμενη καθοδική του πορεία στὶς δημοσκοπήσεις∙ ἡ ἐλπίδα του γιὰ παρέμβαση τῆς Ἀγκέλας Μέρκελ, πρὸς ἀποφυγὴν τῆς ἐκκρεμότητος τοῦ ἑλληνικοῦ προβλήματος στὴν προεκλογική της περίοδο, ναυαγεῖ μετὰ τὴν θερμὴ συνομιλία της μὲ τὸν Κυριάκο Μητσοτάκη.