Ἐσωκομματικά, διαδηλώσεις

Ἡ ἀποδιάλυση τοῦ κομματικοῦ του μηχανισμοῦ, ὅπως ἐπιβεβαιώθηκε περίτρανα στὴν συνεδρίαση τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς, καὶ οἱ ἀναζητήσεις ἀπ’ τοὺς βουλευτές του διεξόδου, εἶναι τὰ μεγάλα προβλήματα τοῦ Ναπολεοντίσκου ποὺ δυσκολεύουν τὶς ἀποφάσεις γιὰ τὴν ἀξιολόγηση∙ τὰ συμπεράσματα γιὰ τὴν ΚΕ εἶναι ἀπογοητευτικά, ἐνῶ οἱ διαδηλώσεις πυκνώνουν καὶ οἱ ἀγρότες ἑτοιμάζονται γιὰ κάθοδο στὴν πρωτεύουσα. Οἱ προκλήσεις τῶν παρακρατικῶν, ὅπως κατὰ τῶν μαθητῶν, δὲν θεωροῦνται ἱκανὲς πρὸς ἀνακοπὴ τῆς ὀργῆς τοῦ κόσμου∙ οἱ Ἕλληνες περισσότερο ἀκοῦνε τὸν Γιάννη Στουρνάρα, ὅτι θὰ εἶναι καταστροφὴ οἱ καθυστερήσεις στὴν ἀξιολόγηση, ἀλλὰ ὁ πρωθυπουργὸς ἔχει κύριο πρόβλημά του τὴν ἀναπόφευκτη λογοδοσία του. Οἱ δημοσκοπήσεις τὸν ἔχουν ἐξαφανίσει ἀπ’ τὸ πολιτικὸ σκηνικό καὶ οἱ προοπτικὲς ἀναστροφῆς ἔχουν χαθεῖ ἀπὸ μῆνες τώρα∙ στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς πολλοί, καὶ κυβερνητικοὶ βουλευτές, ἀναγνωρίζουν ὅτι ὁ ΣΥΡΙΖΑ ἀνταγωνίζεται πλέον τὰ μικρὰ κόμματα γιὰ τὶς τελευταῖες στὴν σειρὰ θέσεις.