Ἀπολογία στοὺς ἀναρχικοὺς

Ὡς ἀπολογούμενος πρὸς τὴν ὁμάδα τῶν ἀναρχικῶν τῶν Ἐξαρχείων ἐμφανίζεται ὁ ὑπουργὸς Ὑγείας, κατὰ τὴν εἰσβολή τους στὸ γραφεῖο του τὴν περασμένη ἑβδομάδα∙ ἀνήρτησαν στὸ διαδίκτυο τὸ βίντεο, ὅπου ἀκούγονται οἱ κατηγορίες τους γιὰ τὴν συνεχιζόμενη φυλάκιση τῶν τρομοκρατῶν καὶ οἱ δικαιολογίες του, ὅτι αὐτὸς ἔχει ὑπογράψει γιὰ τὴν ἀποφυλάκισή τους καὶ ὅτι θὰ τοὺς ἐνημερώνει γιὰ τὶς πράξεις του. Δηλαδή, τὸ παρακράτος ἀσκεῖ τὴν πραγματικὴ ἐξουσία στὴν χώρα καὶ γι’ αὐτὸ δὲν τὸ ἐξαφανίζουν, εἶναι ὑπόδουλοί του… Ὅσο γιὰ τὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, μεταξύ τους τὰ εἶπαν οἱ ὑπουργοὶ καὶ οἱ παρατρεχάμενοι∙ ἀπὸ τὰ μέλη της, οὔτε τὸ ἕνα πέμπτο δὲν ἔμεινε στὸ τέλος τῶν ἐργασιῶν της.