Πύραυλος Βορείου Κορέας

Ἡ προχθεσινὴ ἐπιτυχὴς ἐκτόξευση πυραύλου πεντακοσίων χιλιομέτρων, ἀπὸ βάση τῆς Βορείου Κορέας στὴν θάλασσα τῆς Ἰαπωνίας, προκάλεσε ἔντονες ἐπικρίσεις τῆς διεθνοῦς κοινότητος∙ συνέπεσε μάλιστα μὲ τὴν ἐπίσκεψη τοῦ Ἰάπωνος πρωθυπουργοῦ στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, ὅπου ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος τοῦ προσφέρε τὴν πλήρη ὑποστήριξή του πρὸς τὴν χώρα του. Ἡ ἐκτόξευση ἀποτελεῖ σαφέστατη παραβίαση τῶν ἀποφάσεων τοῦ Συμβουλίου Ἀσφαλείας τοῦ ΟΗΕ, ἀλλὰ ὁ εὐτραφὴς δικτάτωρ δὲν τὶς λαμβάνει ὑπ’ ὄψιν του∙ ἄλλωστε διατηρεῖ τὴν ἐξουσία μὲ τὸν χειρότερο στρατιωτικὸ φασισμὸ στὶς μέρες μας παγκοσμίως καὶ ὁ λαός του λιμοκτονεῖ, ἐνῶ διαθέτει ἀμύθητα ποσὰ γιὰ στρατιωτικὲς δαπάνες. Ἡ συμφωνία τῶν μεγάλων στὴν καταδίκη του δὲν εἶναι πλήρης, διότι Πεκῖνο καὶ Μόσχα παρέχουν ἀρκετὴ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια, γιὰ τὴν διατροφὴ τοῦ πληθυσμοῦ∙ ὁπωσδήποτε οἱ δυνατότητες πραγματικῶν ἀπειλῶν εἶναι ἐλάχιστες, ἀλλὰ διαταράσσει τὴν ἰσορροπία στὴν εὐαίσθητη περιοχὴ τῆς Ἀνατολικῆς Ἀσίας μὲ πολλὲς προεκτάσεις.