Ἀνοδικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνοδικὲς τάσεις παγκοσμίως, μὲ τὴν ἐλπίδα ἐγκαταλείψεως τοῦ προστατευτισμοῦ ἀπ’ τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο∙ τὸ εὐρὼ κινήθηκε σταθεροποιητικά, στὰ 1,0625 δολλάρια καὶ 120,9150 γιέν, ἐνῶ ἔπεσε ὁ χρυσός, 1225,75, καὶ ἀνέβηκε τὸ πετρέλαιο, 56,19. Οἱ ἐπενδυτὲς εὐελπιστοῦν, ὅτι ἀλλάζει πολιτικὴ ὁ Ντόναλντ Τράμπ, μετὰ τὶς συναντήσεις του μὲ τὸν Σέρτζο Ἄμπε, τὸ Σαββατοκύριακο, καὶ τὸν Τζάστιν Τριντώ, χθές∙ οἱ πρώτες ἐξαγγελίες του ἐγκαταλείπονται, καὶ σπεύδει ἐνημερῶσαι τοὺς μεγάλους ἐμπορικοὺς ἑταίρους του, ὅτι θὰ σεβασθεῖ τὸ ἐλεύθερο ἐμπόριο, καὶ ἐπειδὴ ἦταν ἔντονες οἱ ἀντιδράσεις τῶν ἀμερικανικῶν πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν, ὅτι εἶναι ἀδύνατη ἡ ἐπιστροφὴ τῆς παραγωγῆς τους στὴν Ἀμερική. Πάντως τὸ πρόβλημα τῆς νοθείας στὶς ἐκλογές, τὸ ὁποῖο ἐπανῆλθε μὲ τὴν ὑπόσχεση τοῦ Λευκοῦ Οἴκου, ὅτι θὰ παρουσιάσει στοιχεῖα γιὰ τοὺς νεκροὺς ποὺ ἔχουν ψηφίσει καὶ τοὺς παρανόμως ἐγγεγραμμένους στὰ μητρῶα μετανάστες, μετατρέπεται σὲ μεῖζον διεθνὲς ζήτημα.