Διεθνὴς ἀναγνώριση τοῦ Κυριάκου Μητσοτάκη

Τὴν διεθνῆ ἀναγνώρισή του, ὡς πειστικὴ καὶ ἀποτελεσματικὴ διάδοχο κατάσταση στὴν Ἑλλάδα, ἐπέτυχε ὁ Κυριάκος Μητσοτάκης στὸ Βερολίνο∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ πρόσφερε τὸν στέφανο τῆς καταξιώσεώς του καὶ ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε τὴν ἐπικύρωση τῆς ἐφαρμοσίμου οἰκονομικῆς πολιτικῆς του. Οἱ Γερμανοὶ γνωρίζουν τὰ οἰκονομικά μας πολὺ καλύτερα ἀπ’ τὴν ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση καὶ ἔχουν πλήρη συναίσθηση τῆς ἀποστολῆς τους ὡς ἐγγυητῶν συνοχῆς καὶ ἑνότητος τῆς Εὐρωζώνης, ἀνεξαρτήτως τῶν ἀκροβολισμῶν στὴν ἐσωτερικὴ πολιτικὴ ἀντιπαράθεσή τους∙ εἶχαν δεχθεῖ τὴν παραμονή μας τὸ 2015 καὶ ἐπιμένουν καὶ σήμερα, παρὰ τὶς βρώμικες μεθοδεύσεις τοῦ Ναπολεοντίσκου. Ἔχουν πλήρη συναίσθηση, ὅτι ἀπέναντί τους δὲν εἶναι οἱ μαθητευόμενοι μάγοι τοῦ Μαξίμου, ἀλλὰ οἱ ἐπικυρίαρχοί τους ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι μὲ τὰ πολλαπλᾶ παρακλάδια τους στὴν Εὐρώπη.