Πρὸς παράταση ἀβεβαιότητος

Πρὸς παράταση τῆς ἀβεβαιότητος, ἀλλὰ ὄχι καὶ τῶν πολιτικῶν ἐξελίξεων, βαδίζει ἡ χώρα, καθὼς ἡ προθεσμία τῆς 20ης μένει ἀνεκπλήρωτος, ἐπειδὴ ἡ κυβέρνηση εἶναι ἀνέτοιμη γιὰ συμφωνία μὲ τοὺς δανειστές∙ οἱ παρατηρητὲς σχολιάζουν, ὅτι τὸ σχέδιο τοῦ Ναπολεοντίσκου ἦταν γνωστὸ στοὺς Εὐρωπαίους καὶ γι’ αὐτὸ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔσπευσε προσφέρειν τὴν εὐχή της στὸν Κυριάκο Μητσοτάκη, ὅπως καὶ ὁ Βόλφνγκανγκ Σώυμπλε. Οἱ καθυστερήσεις ὀφείλονται σὲ τρεῖς λόγους: στὴν ἀπώλεια τοῦ ἐλέγχου τῶν βουλευτῶν του, μετὰ τὴν ψυχρολουσία στὴν Κεντρικὴ Ἐπιτροπή, καὶ ἀνυπαρξία τοῦ κόμματος∙ ἀπ’ τὶς πιέσεις τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων, γιὰ τὴν ἀποτυχία του νὰ χρεωκοπήσει τὴν Ἑλλάδα καὶ νὰ διαλύσει τὴν Εὐρωζώνη, ὅπως εἶχε ὑποσχεθεῖ καὶ αὐτοὶ ἀπειλοῦν μὲ τὴν γλῶσσα τους∙ ἀπ’ τὴν ἀπονέκρωση τῆς ἀγορᾶς καὶ τὴν πλήρη ἀνυπαρξία τῆς κυβερνήσεως. Ἔτσι, ὡς δειλὸς καὶ ὀλιγόνους, ἀφήνει τὸν καιρὸ νὰ τρέχει πρὸς τὸ ἄγνωστο…