Ἄγκυρα, κλιμάκωση ἐντάσεως

Στὴν κλιμάκωση τῆς ἐντάσεως στὸ Αἰγαῖο προχωρεῖ ἡ Τουρκία, ὡς ἀντιστάθμισμα τῆς ἀναταραχῆς στὸ ἐσωτερικὸ, τοῦ ἀδιεξόδου στὰ ἀνατολικὰ σύνορα καὶ τοῦ δημοψηφίσματος στὶς 16 Ἀπριλίου∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν βλέπει ὅτι κερδίζει τὸ δημοψήφισμα καὶ ὁλοκληρώνει τὴν μεταβίβαση τῆς ἐξουσίας στὸ πρόσωπό του, ὁπότε γίνεται σουλτάνος, ἀλλὰ ἡ ἀποδοχή του ἀπ’ τὰ δυναμικὰ στρώματα τῆς τουρκικῆς κοινωνίας δὲν ἐξασφαλίζεται. Προχθές, ἀκριβῶς στὰ σύνορα τοῦ Ἔβρου, καὶ πρὶν προλάβουν νὰ εἰσέλθουν στὸ ἑλληνικὸ ἔδαφος, συνελήφθησαν δύο Τοῦρκοι ἀξιωματοῦχοι, οἱ ὁποῖοι ἀναζητοῦνταν ὡς συνεργοὶ στὸ ἀποτυχὸν στρατιωτικὸ πραξικόπημα∙ οἱ διώξεις μετατρέπουν τὸ πολίτευμα σὲ ὁλοκληρωτικό, ἀλλὰ αὐτὸ συνεπάγεται οἰκονομικὴ κρίση, διότι δὲν ἐπιτρέπει τὴν ἐλεύθερη ἀνάπτυξη τῆς οἰκονομίας της.