Ἀντιδράσεις τοῦ Κογκρέσσου

Τὶς ἔντονες ἀντιδράσεις τῶν παλαιμάχων Ρεπουμπλικανῶν γερουσιαστῶν τοῦ Κογκρέσου, μὲ πρῶτον τὸν Τζὼν Μακαίην, συναντᾶ ὁ Ντόναλντ Τράμπ, κυρίως σὲ θέματα ἐξωτερικῆς πολιτικῆς∙ ἔτσι ὑποχρεώθηκε ἀπ’ τὴν ὀξύτατη κριτική τους στὴν παραίτησή του ὁ Μίκαελ Φλύν, σύμβουλός του ἐθνικῆς ἀσφαλείας, γιὰ τὶς μυστικὲς ἐπαφές του μὲ τὸν Ρῶσο πρεσβευτὴ στὴν Οὐάσιγκτον∙ ἡ παραίτηση θεωρεῖται μεῖζον θέμα γιὰ τὸν Λευκὸ Οἶκο, διότι προαναγγέλλει τὴν αὐστηρὴ ἐπιτήρηση τοῦ προέδρου στὴν πολιτική του πρὸς τὴν Μόσχα. Δεύτερη ὑποχώρηση θεωρεῖται ἡ ἐγκατάλειψη μᾶλλον τῆς ἐχθρικῆς στάσεώς του πρὸς τοὺς διεθνεῖς ὀργανισμούς, ΟΗΕ, ΠΟΕ, ΔΝΤ, Διεθνὴς Τράπεζα, ΝΑΤΟ καὶ κατὰ προέκταση τοὺς μικρότερους∙ οἱ οἰκονομικοὶ παράγοντες καὶ οἱ πολυεθνικὲς περισσότερο ἔχουν προειδοποιήσει τὴν κυβέρνηση, ὅτι δὲν ἔχει περιθώρια ἀντοχῆς ἡ ἀμερικανικὴ οἰκονομία σὲ ἐμπορικὸ πόλεμο∙ θὰ εἶναι ἡ χαμένη, ἀκόμη καὶ ἀπέναντι στὸ Μεξικό, κι ὄχι μόνο στὴν Κίνα καὶ στὴν Εὐρώπη.