Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἀνάμικτες τάσεις, διότι ὅλοι εἶναι ἐπιφυλακτικοὶ γιὰ τὴν ἀμερικανικὴ οἰκονομικὴ πολιτική∙ τὸ εὐρὼ παρέμεινε σταθερὸ στὰ 1,0623 δολλάρια, ἀλλὰ ὑποχώρησε στὰ 120,5250 γιέν, ἐνῶ ἀνέβηκε ὁ χρυσός, 1229,65, καὶ ἔμεινε ἀμετακίνητο τὸ πετρέλαιο, 56,19. Ἡ ἐπικύρωση τοῦ διορισμοῦ τοῦ Ἀμερικανοῦ ὑπουργοῦ Οἰκονομικῶν ἀπ’ τὴν Γερουσία θὰ ἐπιτρέψει στὴν Οὐάσιγκτον καθορίσαι τὴν οἰκονομική της πολιτική∙ ὁ Στῆβεν Μνούχιν, τραπεζίτης τῆς Γκόλντμαν Ζὰκς καὶ χρηματιστὴς πολλῶν ἀστέρων τοῦ Χόλλυγουντ, ἀναλαμβάνει τὰ καθήκοντά του, ἀλλὰ οἱ ἐπενδυτὲς δὲν ἐκφράζουν ἄποψη, ἀκόμη καὶ οἱ φίλοι του στὴν Γουὼλ Στρήτ. Ἡ στάση του ὡς πρὸς τὸν προστατευτισμὸ καὶ τὶς διεθνεῖς σχέσεις εἶναι τὸ σοβαρώτερο πρόβλημα∙ πολλοὶ πιστεύουν ὅτι θὰ συνεχίσει τὴν παραδοσιακὴ ἀμερικανικὴ πολιτική. Στὴν Βρεταννία ἡ Rolls Royce ἀνακοίνωσε ὅτι πέρυσι εἶχε ζημίες 4,6 δις στερλίνες, πολὺ πάνω ἀπ’ τὶς προβλέψεις, μὲ εὐρύτερες προεκτάσεις στὴν οἰκονομία τῆς χώρας.