Κρίση προαστείων Παρισίων

Οἱ διαδηλώσεις στὰ λαϊκὰ προάστεια τῶν Παρισίων, μὲ ἀφορμὴ τὴν κακομεταχείριση ἑνὸς ἐγχρώμου ἀπὸ ἀστυνομικούς, ἔχουν προκαλέσει μεγάλο πρόβλημα στὴν κυβέρνηση∙ τὴν πρωτοβουλία ἔχουν οἱ γυναῖκες ποὺ θυμίζουν τὸν ρόλο τους στὶς προηγούμενες ἐξεγέρσεις τῆς γαλλικῆς πρωτευούσης ἀπ’ τὴν μεγάλη ἐπανάσταση καὶ μετά. Ἡ κακομεταχείριση ἦταν ἡ ἀφορμή, ἡ αἰτία εἶναι ἡ ἐξαγρίωση πολλῶν Γάλλων ἀπ’ τὸν σοσιαλιστὴ πρόεδρο στὴν πενταετία τῆς ἐξουσίας του∙ οἱ κάτοικοι τῶν φτωχῶν συνοικιῶν εἶχαν ψηφίσει μαζικὰ τὸν Φρανσουὰ Ὁλλάντ, ἀλλὰ διαπίστωσαν ὅτι δὲν ἐκπλήρωσε καμμία ἀπ’ τὶς ὑποσχέσεις του, ἐνῶ ἔχει ἀπαδυναμώσει τουλάχιστον τὴν παρουσία τῆς χώρας στὴν Εὐρώπη καὶ τὴν διεθνῆ σκηνή. Οἱ Γάλλοι παραμένουν θαυμαστὲς τοῦ αὐτοκρατορικοῦ τους μεγαλείου καὶ περισσότερο οἱ χαμηλῶν εἰσοδημάτων τρέφονται ἀπ’ τὸ παρελθόν τους.