Συνάντηση, μὲ Νετανιάχου

Ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος συναντᾶται σήμερα μὲ τὸν Ἰσραηλινὸ πρωθυπουργό, σὲ κρίσιμη καμπὴ τοῦ Παλαιστινιακοῦ∙ ὁ Βενιαμὶν Νετανιάχου συνεχίζει τὴν ἀνέγερση κατοικιῶν στὴν Δυτικὴ ὄχθη, παρὰ τὶς ἔντονες τὶς ἔντονες διεθνεῖς καὶ ἀμερικανικὲς ἀντιδράσεις. Ὁ Ντόναλντ Τρὰμπ ἐκφράσθηκε ταυτισμένος μὲ τὸ Ἰσραὴλ στὴν προηγούμενη ἀνέγερση, ἐνῶ διαφοροποιήθηκε μὲ τὴν τελευταία, πρὸς ἔκπληξη τῆς Ἱερουσαλήμ∙ γνωρίζει ὅτι στὴν Γάζα ἐξελέγη στρατιωτικὸς ἀρχηγὸς τῆς Χαμὰς ὁ Γιεχίγια Σιοβάρ, ὁ ὁποῖος ἔχει κάνει πολλὰ χρόνια φυλακισμένος τοῦ Ἰσραήλ, ἀλλὰ καὶ παραμένει ὑπέρμαχος τῆς καταστροφῆς του. Ὁ ἐξοπλισμὸς τῶν ταγμάτων του στὴν στενὴ λωρίδα συνεχίζεται κανονικά, ἐνῶ εἶναι σὲ θέση οἱ μηχανικοί του νὰ κατασκευάσουν καὶ συγχρόνου τεχνολογίας πυραύλους∙ ἡ Χαμὰς ἐμφανίζεται, παρὰ τὴν ἀπομόνωσή της καλύτερα ἐξοπλισμένη ἀπ’ τὰ προηγούμενα χρόνια.