Πλήρης αὐτονόμηση τοῦ συριζαϊκοῦ παρακράτους

Ἡ πλήρης αὐτονόμηση τοῦ συριζαϊκοῦ παρακράτους ἐφαρμόζεται πρακτικά, μὲ τὶς ἐπιθέσεις σὲ καταστήματα στὰ Ἐξάρχεια καὶ στὰ Πανεπιστήμια∙ ἡ κυβέρνηση ἀκολουθεῖ τὴν ἴδια τακτικὴ τῆς ἀνοχῆς ἀπέναντί τους καὶ μάλιστα σὲ προκλητικὸ βαθμό, καθὼς χθὲς ξυλοκόπησαν καθηγητὴ στὸ Πάντειο Πανεπιστήμιο καὶ ἡ Ἀστυνομία ἐμφανίσθηκε μετὰ ἀπὸ ἑβδομῆντα λεπτά… Στὴν παντελῆ διάλυση τοῦ ΣΥΡΙΖΑ οἱ συνιστῶσες ἀκολουθοῦν τὸν δρόμο τους, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι ἔσπασαν οἱ συνεκτικοὶ ἱστοί τους καὶ κανένας τους πλέον δὲν ὑπολογίζει τὸν Ναπολεοντίσκο ὡς ἀρχηγό∙ ὅταν εἰσβάλλουν στὸ «Αἴθριο» τῆς Χαριλάου Τρικούπη καὶ μένουν ὥρα ὁλόκληρη ἁρπάζοντας ὅ,τι βροῦν, ἐνῶ ἡ Ἀστυνομία ἐμφανίζεται πάντα ἀφοῦ φύγουν, κάτι ἄλλο γίνεται στὰ παρασκήνια. Ἄλλωστε ἡ ΕΥΠ εἶναι μονίμως ἀποῦσα καὶ παρακολουθεῖ τοὺς ἐπικριτὲς τῆς κυβερνήσεως…