Τελικὰ ἀποπροσανατολισμὸς

Ἡ τακτικὴ τοῦ ἀποπροανατολισμοῦ ἀπόμεινε στὸν Ναπολεοντίσκο καὶ τὴν χρησιμοποιεῖ στὸ ἀκρώτατο ὅριό της, παρ’ ὅλο ὅτι γνωρίζει, ὅτι δὲν ἀντίκρυσμα σὲ καμμία πλευρά∙ οἱ κορῶνες, ὅτι δὲν δέχεται ἄλλα μέτρα, ἀπευθύνονται στοὺς κομματικούς του, ἂν τὸν ἀκούει κανείς τους, ἐνῶ ὁ κόσμος βρίσκεται σὲ ἐξέγερση. Ὁ Πιὲρ Μοσχοβισὶ ἦταν σιβυλλικός, διότι προσπαθεῖ ἀποτρέψαι τὶς ἀκρότητες, ἂν καὶ βλέπει ὅτι δὲν ἐπαναλαμβάνεται τὸ 2015∙ οἱ πιθανότητες γιὰ συμφωνία κάθε μέρα λιγοστεύουν καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν βαρεθεῖ πλέον μὲ τὶς κουτοπονηριὲς τῶν ἀριστεροακροδέξιων. Οἱ ἀτλαντικοὶ κερδοσκόποι τὸν ἔχουν ἀφήσει στὴν τύχη του, διότι ἔχουν ἀντιμετωπίσαι τὸ ἐσωτερικὸ πρόβλημα στὴν Ἀμερική, στὸν πόλεμο προέδρου καὶ βαθέως κράτους της∙ ὁ μαθητευόμενος μάγος πληρώνει τὶς συνέπειες τῆς ἀνεπαρκείας του, ἀλλὰ μαζὶ μὲ αὐτὸν καὶ ὁ ἑλληνικὸς λαός. Τὰ κομματικὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ τὸν βρίζουν ἀνοικτὰ πλέον ὅπου βρεθοῦν, σὲ πλατεῖες καὶ καφενεῖα.