Διαφοροποιήσεις κομματικῶν

Οἱ διαφοροποιήσεις τῶν κομματικῶν προσλαμβάνουν πλέον ὀργανωμένη μορφή, ὅπως δείχνει ἡ ἐρώτηση 18 βουλευτῶν γιὰ τὸ Ἑλληνικό∙ ἀποβλέπουν στὴν ἀποκατάσταση τῶν σχέσεών τους μὲ τὰ στελέχη τοῦ ΣΥΡΙΖΑ, ἐν ὄψει τῶν ἐκλογῶν, λίαν συντόμως ὅπως ἐκμυστηρεύονται στοὺς διαδρόμους τῆς Βουλῆς. Ἡ ἀπουσία τῶν δύο τρίτων τῶν μελῶν της στὴν σύνοδο τῆς τελευταίας Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς ἦταν ὁ καταλύτης τῶν ἀντιδράσεών τους∙ διασπιστώνουν ὅτι, ὅσα τοὺς καταμαρτυροῦσαν προηγουμένως κατὰ τῆς κυβερνήσεως καὶ τοῦ πρωθυπουργοῦ περισσότερο, δὲν εἶναι τίποτε μπροστὰ σὲ ὅσα γίνονται στὶς συνοικίες καὶ στὰ χωριά. «Κόμμα δὲν ὑπάρχει, κι οὔτε ξαναγίνεται εὔκολα», λένε μεταξύ τους∙ ἑπομένως ἀκολουθοῦν τὴν παλαιοκομμουνιστικὴ τακτικὴ τῆς προσεγγίσεώς τους μέσα ἀπ’ τὰ προβλήματά τους. Τὸ Ἑλληνικὸ εἶναι εὔκολο θέμα καὶ ἀναγνωρίσιμο στοὺς ψηφοφόρους τους, ὅπως καὶ οἱ ἐπιθέσεις κατὰ τοῦ ἀκροδεξιοῦ κυβερνητικοῦ ἑταίρου γιὰ τὰ ἐξοπλιστικά, τὸν ὁποῖο κανεὶς δὲν ἤθελε, πλὴν τοῦ Ναπολεοντίσκου…