Συρία, ἐνίσχυση Κούρδων

Τοὺς Ἀμερικανοὺς κατηγορεῖ ἡ Ἄγκυρα, γιὰ ἐνίσχυση τῶν Κούρδων τῆς Συρίας, ἐνῶ ἡ Δαμασκὸς ζήτησε τὴν ἀποχώρηση ὅλων τῶν ἀμερικανικῶν δυνάμεων ἀπ’ τὶς κουρδικὲς περιοχές∙ ταυτοχρόνως τὰ κυβερνητικὰ στρατεύματα σφίγγουν τὸν κλοιό τους γύρω ἀπ’ τὴν Ἰντλίμπ, τελευταῖο προπύργιο τῶν ἀντιπάλων τους στὶς δυτικὲς ἐπαρχίες. Οἱ Τοῦρκοι ὅμως ἀντιδροῦν, διότι χάνουν τὰ ἐρείσματά τους ἀπέναντι στοὺς Κούρδους, ἐπειδὴ βρίσκεται ἡ περιοχὴ στὰ δυτικὰ ὅρια τῆς ἐπιρροῆς τους∙ οἱ Ρῶσοι συμφωνοῦν μὲ τὴν Δαμασκό, καθὼς γνωρίζουν ὅτι, τὸ χαλιφάτο εἶχε ἀνδρωθεῖ μὲ τὴν ἀμερικανικὴ στρατιωτικὴ καὶ οἰκονομικὴ βοήθεια, ἐνῶ καὶ οἱ ἡγέτες του στὴν Ντὲρ Ἀρζὸρ «ἀπήχθησαν» ἀπὸ ἀμερικανικὰ ἑλικόπτερα καὶ μεταφέρθηκαν στὶς κουρδικὲς περιοχές. Τὸ πρόβλημα γίνεται καὶ πάλι περίπλοκο, διότι ἡ Οὐάσιγκτον βλέπει ὅτι ἀποξενώνεται ἀπ’ τὴν Μέση Ἀνατολή, μετὰ καὶ τὴν ἧττα της στὴν ἀναγνώριση τῆς Ἱερουσαλήμ, ὡς πρωτευούσης τοῦ Ἰσραήλ. Ἴσως ἀνοίγουν νέες περιπέτειες.