Ἐλαφρῶς πτωτικὲς ἀγορὲς

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρῶς πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας τῶν ἐσωτερικῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,22070 δολλάρια καὶ 135,7550 γιέν, ὅπως καὶ χρυσός, 1332,90, καὶ πετρέλαιο, 69,70. Οἱ ἐπενδυτὲς παραμένουν συγκρατημένοι, παρὰ τὴν εὐνοϊκὴ ἀπήχηση στὴν Εὐρωζώνη τῆς συμφωνίας γιὰ κυβέρνηση στὴν Γερμανία∙ οἱ Εὐρωπαῖοι αἰσθάνονται ὅτι ἀποδεσμεύονται στὴν οἰκονομική τους δραστηριότητα, ἀπ’ τὴν ἀβεβαιότητα, ὡς πρὸς τὶς ἐξελίξεις στὴν ἀτμομηχανὴ τῆς οἰκονομικῆς τους καὶ τῆς πολιτικῆς δυναμικῆς τους. Ἡ διαλλακτικότης τῆς Οὐάσιγκτον στὸ Κορεατικὸ καλλιεργεῖ ἐλπίδες γιὰ διπλωματικὴ ἐπίλυση τοῦ προβλήματος, ἐνῶ καὶ ἡ Νότιος Κορέα ἐμφανίζεται πρόθυμη γιὰ οἰκονομικὲς παραχωρήσεις πρὸς τὴν ἀδελφή της καὶ τὴν ἀνακούφιση τῶν κατοίκων της∙ στὴν ἀγορὰ ἀεροσκαφῶν ἡ Airbus ἐξασφάλισε 1109 παραγγελίες τὸ 2017, κυρίως σὲ σκάφη μεσαίου μεγέθους, ἔναντι 912 τῆς Boeing, ἐνῶ ἀπειλεῖται ἡ διακοπὴ τῆς παραγωγῆς τοῦ Α380, ἂν δὲν ἀγοράσουν τὰ Ἐμιράτα.