Μακεδονικὲς ὀργανώσεις στὸν Κώστα Καραμανλῆ

Τοὺς ἐκπροσώπους τῶν ἁπανταχοῦ Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων δέχθηκε χθὲς ὁ Κώστας Καραμανλῆς, σὲ κίνηση ὑψίστης πολιτικῆς σημασίας∙ οἱ ἐκπρόσωποι δήλωσαν, ὅτι συμφώνησαν μὲ τὸν Μακεδόνα πρώην πρωθυπουργό, ὅτι δὲν ὑπάρχει μακεδονικὸ ἔθνος, παρὰ μακεδονικὴ φυλή, ἐντὸς τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους, καὶ στὴν ἀπαρέγκλιτη τήρηση τῆς συμφωνίας τοῦ Βουκουρεστίου. Ἡ προδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ τοῦ συνεταιράκια του δὲν εἶναι κάθολου εὔκολη πλέον, ὄχι μόνο στὸ Σκοπιανό, ἀλλὰ καὶ στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ στὸ ἀλβανικό∙ ἡ κυβέρνηση ἄνοιξε τοὺς ἀσκοὺς τοῦ Αἰόλου, ἐπειδὴ αὐτὴν τὴν ἐντολὴ εἶχε ἀπ’ τους ὑπερατλαντικοὺς δεσπότες της καὶ ἐπειδὴ βαυκαλιζόταν, ὅτι θὰ προκαλοῦσε προβλήματα στὴν Νέα Δημοκρατία. Ἡ προσγείωσή της εἶναι ἀνώμαλη, καθὼς καὶ οἱ χυδαίας μορφῆς ἀποπροσανατολιστικὲς δηλώσεις τῶν ὑφυπουργῶν της στρέφονται ἐναντίον της.