Πρὸς ἀνώμαλη προσγείωση

Πρὸς ἀνώμαλη προσγείωση προλειαίνουν τὸ ἔδαφος πολλοὶ ὑπουργοί, διαψεύδοντες τὸν πρόεδρό τους, γιὰ ἔξοδο ἀπ’ τὰ μνημόνια καὶ τὴν κρίση∙ οἱ λόγοι εἶναι δύο: πρῶτον, γνωρίζουν τὴν οἰκονομικὴ πραγματικότητα, μὲ δεδομένη τὴν στασιμότητα καὶ τὴν ὕφεση, ὁπότε προετοιμάζουν στὴν προσέγγιση ὅσων στελεχῶν τους βροῦν μὲ εὐήκοα ὦτα, διότι οἱ περισσότεροι τοὺς ἀπαντοῦν μὲ ἀκατανόμαστες φράσεις∙ δεύτερον, ἔχουν πλήρη ἐνημέρωση τῶν εὐρωπαϊκῶν ἀπόψεων καὶ τῆς ἀποφασιστικότητός τους ἐλέγξαι τὰ πράγματα στὴν Ἑλλάδα. Οἱ συναντήσεις τοῦ Γιάννη Στουρνάρα στὴν Φραγκφούρτη δὲν ἔγιναν τυχαῖα, οὔτε οἱ δηλώσεις τοῦ προέδρου τῆς Μπούντεσμπανκ, ὅτι θὰ χρειασθεῖ ἡ χώρα μας προληπτικὴ πιστωτικὴ γραμμή∙ ἄλλωστε ἡ ἐφαρμογὴ τῶν προαπαιτουμένων παρουσιάζει ἀνυπέρβλητα ἐμπόδια, διότι προέχει ἡ ἀπόλυτη ὑπακοὴ στὶς αὐστηρὲς ἐντολὲς τῶν ἀτλαντικῶν κερδοσκόπων. Ἔτσι βλέπουν τὴν ἀπαράδεκτη καθυστέρηση στὴν ἀπορρόφηση τῶν κονδυλίων γιὰ τὴν ψηφιακὴ τεχνολογία, ἐνῶ ἔπρεπε νὰ εἴμασταν πρῶτοι. Κάποιος εὐθύνεται…