Κοῦρδοι, ἀμερικανοτουρκικὰ

Στὴν κλιμάκωση τῆς ἐντάσεως στὴν Μέση Ἀνατολὴ ὁδηγεῖ ἡ σύγκρουση Ἀμερικῆς καὶ Τουρκίας, μὲ ἀφορμὴ τὸν ἐξοπλισμὸ τοῦ συριακοῦ κουρδικοῦ στρατοῦ∙ ἡ Οὐάσιγκτον ἐνέκρινε τὴν ἀποστολὴ μεγάλων ποσοτήτων πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ προσωπικοῦ της γιὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν κουρδικῶν δυνάμεων, οἱ ὁποῖες ἔχουν ἐνισχύσει σημαντικὰ τὶς θέσεις τους, μετὰ τὴν κατάληψη πρὸ διμήνου τῆς πρωτευούσης τοῦ χαλιφάτου Ράκκας. Ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν κατηγόρησε εὐθέως τοὺς Ἀμερικανούς, γιὰ δημιουργία προβλημάτων στὴν περιοχή, διότι οἱ Κοῦρδοι τῆς Συρίας εἶναι δεδομένο, ὅτι θὰ βοηθήσουν τὸ ἀντάρτικο τῶν ἀδελφῶν τους στὴν Ἀνατολικὴ Τουρκία∙ ὁ κουρδικὸς πληθυσμὸς στὴν χώρα ὑπολογίζεται σὲ εἴκοσι περίπου ἑκατομμύρια, ἐκ τῶν ὁποίων πέντε μὲ ἑπτὰ ζοῦν στὶς παραγκουπόλεις τῆς Κωνσταντινουπόλεως, ἐνῶ συνεχίζεται ὁ ἐμφύλιος πόλεμος στὴν Ἀνατολία. Ἡ Ἄγκυρα πολὺ δύσκολα μπορεῖ νὰ ἀνεχθεῖ παράταση στὸν ἐμφύλιο, διότι ἀπειλεῖται, ὄχι μόνο ἡ δημόσια τάξη, ἀλλὰ καὶ ἡ ἐδαφική της ἀκεραιότης.