Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς παρατηρήθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, καθὼς παραμένουν οἱ ἀνησυχίες γιὰ τὴν στάση τῶν Ἀμερικανῶν ἀπέναντι στὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε ἐλαφρὰ στὰ 1,2229 δολλάρια καὶ στὰ 135.3650 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 69,58, ἐνῶ βελτιώθηκε ὁ χρυσός, 1334,95. Ὁ ἐμπορικὸς πόλεμος τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν μὲ τὸν ὑπόλοιπο κόσμο συνεχίζεται, καθὼς ἡ ἁρμοδία Ἐπίτροπος ἀνακοίνωσε, ὅτι ἔχουν ὑπογραφεῖ οἱ συμφωνίες ἐλευθερίας τοῦ ἐμπορίου τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως μὲ Κίνα, Ἰαπωνία καὶ Καναδᾶ, ἐνῶ ἀναμένεται ἡ ὑπογραφὴ μὲ Μεξικὸ καὶ Μερκοσούρ, τῶν χωρῶν τῆς Λατινικῆς Ἀμερικῆς∙ στὴν Οὐάσιγκτον ὅμως ἐπιμένουν στὸν προστατευτισμὸ καὶ τὸ Κογκρέσσο ἀπέρριψε τὴν συμφωνία συνεργασίας τῆς μεγαλυτέρας ἀμερικανικῆς ἑταιρείας ἐπικοινωνιῶν, τῆς AT&T, μὲ τὴν κινεζικὴ Huawei, μάλιστα διὰ λόγους δημοσίου συμφέροντος, ὅπως καὶ τὴν ἐπέκταση στὴν χώρα τοῦ δικτύου τῆς China mobile. Τὸ ἀποτέλεσμα θὰ εἶναι ἡ ἐπιβολὴ ἀντιμέτρων ἀπ’ τὸ Πεκῖνο λίαν συντόμως.