ΗΠΑ, ὑποχώρηση τουρισμοῦ

Οἱ Ἡνωμένες Πολιτεῖες ἔχασαν τὴν δεύτερη θέση, ὡς τουριστικὸς προορισμός, ἀπ’ τὴν Ἱσπανία πέρυσι, ποὺ εἶχαν πάντοτε μὲ πρώτη τὴν Γαλλία, καὶ ἔπεσαν στὴν τρίτη θέση∙ ἡ Γαλλία εἶχε 86 ἑκατομμύρια τουρίστες, ἡ Ἱσπανια, 82, καὶ ἡ Ἀμερική, 80. Ταυτοχρόνως ἡ ἀγορὰ αὐτοκινήτου ὑποχώρησε κατὰ 2% τὸ 2017, στὰ 17,2 ἑκατομμύρια ὀχήματα, ἐνῶ σὲ ὁλόκληρο τὸν κόσμο παρουσίασε αὔξηση, καὶ μάλιστα σημαντικὴ σὲ μερικὲς χῶρες∙ οἱ ἀμερικανικὲς αὐτοκινητοβιομηχανίες ἑστιάζουν τώρα τὴν προσοχή τους στὶς πωλήσεις φορτηγῶν καὶ ἡμιφορτηγῶν, μὲ τὴν προβολή τους στὴν τρέχουσα ἔκθεση τοῦ Ντητρόιτ, ἀλλὰ ἀναμένονται τὰ ἀποτελέσματα. Ἀντιθέτως εὐνοϊκὲς εἶναι οἱ ἐξελίξεις στὴν παραγωγὴ πετρελαίου καὶ οἱ εἰδικοὶ πιστεύουν ὅτι εἶναι εὔκολη αὔξηση στὰ δέκα ἑκατομμύρια βαρέλια ἡμερησίως φέτος καὶ ἕνδεκα τοῦ χρόνου.