Ἀγρότες, ἀποκλεισμὸς δρόμων ἀπ’ τὴν Δευτέρα

Σὲ μαζικὲς κινητοποιήσεις κατέρχονται ἀπ’ τὴν Δευτέρα οἱ ἀγρότες, μὲ κλείσμο πολλῶν δρόμων, κυρίως στὴν Θεσσαλία, διαμαρτυρόμενοι κατὰ τῆς ὑπερφορολογήσεως καὶ τῆς ἐξαθλιώσεώς τους, μὲ τὶς κατασχέσεις καὶ τὶς ἀσφαλιστικὲς εἰσφορές∙ οἱ πρῶτες κινητοποιήσεις ἔχουν προγραμματισθεῖ στὴν Θεσσαλία καὶ στὴν Κεντρικὴ Μακεδονία, ἀλλὰ μᾶλλον θὰ τὶς ἐπηρεάσει καὶ τὸ παμμακεδονικὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς στὴν Θεσσαλονίκη. Ταυτοχρόνως κινοῦνται καὶ οἱ ἀριστεριστὲς πρώην Συριζαῖοι γιὰ δυναμικὲς ἐκδηλώσεις, μὲ ἀπώτερο σκοπὸ τὴν κάθοδό τους στὶς ἐκλογές, διότι ἐξομολογοῦνται, ὅτι δὲν τὶς βλέπουν νὰ ἀργοῦν∙ στὰ πλαίσια αὐτὰ ἐντάσσεται καὶ ἡ χθεσινὴ εἰσβολὴ δεκάδων τοῦ Ρουβίκωνα στὸ γραφεῖο τοῦ ὑπουργείου Οἰκονομικῶν, μὲ τὴν ἀστυνομικὴ φρουρὰ νὰ παίζει ρόλο τροχονόμου. Προβληματίζει ἡ στάση της τὴν κυβέρνηση, διότι ἕπονται χειρότερα…