Ἐκτεθειμένος στὸ Σκππιανὸ

Ἐκτεθειμένος στὸ Σκοπιανὸ βρίσκεται πλέον ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέναντι στοὺς Ἀμερικανούς, διότι τοὺς εἶχε ὑποσχεθεῖ τὴν λύση του καὶ τὴν ἔνταξη τοῦ κρατιδίου στὸ ΝΑΤΟ, καὶ τώρα ἀντιμετωπίζει ἀδιέξοδο, ὅπως καὶ συντριβὴ στὸ ἐσωτερικό∙ οἱ διαβουλεύσεις στὴν Νέα Ὑόρκη περνοῦν σὲ δεύτερη μοῖρα, ὅπως καὶ ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Γραμματέα τῆς ἀτλαντικῆς συμμαχίας στὰ Σκόπια. Στὸ ἐσωτερικὸ ἡ ἀντίδραση τοῦ λαοῦ εἶναι μαζική, ἐνῶ τὸ προεδρεῖο τῶν Παμμακεδονικῶν Ὀργανώσεων συναντήθηκε χθὲς μὲ τὸν Ἀντώνη Σαμαρᾶ, μετὰ ἀπὸ ἐκείνη μὲ τὸν Κώστα Καραμανλῆ κι ἐπιβεβαίωσε τὴν ἑνιαία γραμμὴ τῆς Νέας Δημοκρατίας∙ προχθὲς εἶχαν συναντηθεῖ καὶ μὲ τὸν Πρόεδρο τῆς Δημοκρατίας, ἀλλὰ αὐτὸς «ἀπέκρυψε» τὸ γεγονός, δι’ εὐνοήτους λόγους… Στὴν κυβέρνηση τὰ ἔχουν ἐντελῶς χαμένα καὶ ἐπιστρατεύουν ἀποστρατευθέντες βουλευτὲς ἀπευθύνειν ἐκκλήσεις συναινέσεως καὶ ἀπειλὲς γιὰ καταστροφές∙ ὅλα τὰ θυμοῦνται τώρα, ἐπειδὴ βλέπουν ὅτι τὸ Κυριακάτικο συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης θὰ εἶναι μεγαλειῶδες.