Ἀναζητήσεις στὰ ψηφιακὰ

Τὸ ἀδιαχώρητο στὴν αἴθουσα Τελετῶν τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στὴν διάλεξη τοῦ συμπατριώτου μας Κωνσταντίνου Δασκαλάκη γιὰ ψηφιακὴ τεχνολογία, κατέδειξε τὸ ἐνδιαφέρον τῶν φοιτητῶν καὶ ἄλλων γιὰ τὸ ἀντικείμενο∙ ὁ διαπρεπὴς καθηγητὴς τοῦ ΜΙΤ ἔχει λύσει, μαζὶ μὲ δύο ἄλλους τὸ δύσκολο μαθηματικὸ πρόβλημα τοῦ Νάς, ἐνῶ ἀσχολεῖται μὲ τὴν χρήση τῆς ψηφιακῆς τεχνολογίας στὴν καθημερινή μας ζωή. Εἶπε μάλιστα ὅτι σὲ δέκα χρόνια τὰ ἐννιὰ δέκατα τῶν σημερινῶν ἐπαγγελμάτων θὰ ἔχουν ἀχρηστευθεῖ, καθὼς οἱ περισσότερες δουλειὲς θὰ γίνονται μὲ τοὺς «βοηθούς» μας, μέσῳ τοῦ κινητοῦ τηλεφώνου∙ διακρίθηκε ὁ ἀπόφοιτος τοῦ Μετσοβίου Πολυτεχνείου κυρίως χάρις στὴν ἑλληνικὴ γλῶσσα. Οἱ δυνατότητες τῶν νέων μας εἶναι ἀπεριόριστες στὴν τεχνολογία.