Ψυχροπολεμικοὶ διαξιφισμοὶ

Στὴν ἀνταλλαγὴ διαξιφισμῶν ψυχροπολεμικῆς ἐποχῆς ὁδήγησε ἡ διάσκεψη εἴκοσι χωρῶν τοῦ ΝΑΤΟ στὸ Βανκοῦβερ, μὲ ἀντικείμενο τὰ πυρηνικὰ τῆς Βορείου Κορέας∙ πρόκειται γιὰ τοὺς ὑπουργοὺς Ἐξωτερικῶν τῶν κρατῶν ποὺ μετεῖχαν στὸν κορεατικὸ πόλεμο, πρὶν ἀπὸ 65 χρόνια. Ἀλλὰ ἀπουσίασαν ἐσκεμμένως Κίνα καὶ Ρωσία, οἱ ὁποῖες καὶ κατήγγειλαν τὴν διάσκεψη, ὅτι χρησιμοποιεῖ φρασεολογία τοῦ ψυχροῦ πολέμου καὶ δὲν βοηθεάει στὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος. Ταυτοχρόνως, οἱ ἀντιπροσωπεῖες τῶν δύο κρατῶν συμφώνησαν στὴν παρέλαση μὲ κοινὴ σημαία καὶ μουσικὴ ὑπόκρουση στοὺς χειμερινοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες καὶ σὲ ἑνιαία ὁμάδα στὸ χόκεϋ ἐπὶ πάγου∙ ἡ ἀποδοχὴ ἀπ’ τοὺς Βορειοκορεάτες τῆς συμφωνίας, ἔστω καὶ γιὰ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς Ἀγῶνες, θεωρεῖται τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τῶν οἰκονομικῶν τους σχέσεων καὶ τὴν ἀναμενόμενη στὸν πεινασμένο λαὸ τοῦ στρατοκρατικοῦ καθεστῶτος βοήθεια ἀπ’ τοὺς πλούσιους ἀδελφούς τους. Ἴσως ἄνοιξε ὁ δρόμος γιὰ οὐσιαστικὴ προσέγγιση τῶν δύο κρατῶν.