Πτωτικὲς τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς ἐπικράτησαν ἐλαφρὲς πτωτικὲς τάσεις, ἐξ αἰτίας κυρίως τῶν ἐσωτερικῶν στὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες∙ τὸ εὐρὼ ὑποχώρησε στὰ 1,2207 δολλάρια καὶ 135,2050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 68.83, μὲ σταθερὸν τὸν χρυσό, 1334,95. Ἡ ἀναμέτρηση στὸ Κογκρέσσο τοῦ προέδρου μὲ πολλὰ στελέχη του καὶ τῶν δύο κομμάτων προκαλεῖ ἔντονες ἀνησυχίες στοὺς οἰκονομικοὺς κύκλους∙ οἱ ἔγκυροι ἀναλυτὲς ὑπογραμμίζουν ὅτι δὲν ἀντιμετωπίζεται ἡ ἀπαξίωση τοῦ ἀμερικανικοῦ νομίσματος, μὲ τὴν πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ∙ ἐπισημαίνουν μάλιστα τὸ γεγονός, ὅτι, ἀφοῦ ἡ Εὐρωπαϊκὴ Κεντρικὴ Τράπεζα δέχεται τὸ ρεμίνμπι ὡς ἀποθεματικὸ νόμισμα, ὅπως καὶ ὅλες σχεδὸν οἱ ἀσιατικὲς χῶρες, τότε ἐνισχύεται ἡ τάση φυγῆς ἀπ’ τὸ δολλάριο, καὶ γιὰ τὴν ἀνακοπή της χρειάζεται δυναμικὴ πολιτικὴ παρέμβαση. Ἡ VW ἀνακοίνωσε ὅτι πούλησε πέρυσι 10,7 ἑκατομμύρια αὐτοκίνητα, ἀκολουθούμενη ἀπ’ τὴν Toyota, 10,35, ἂν καὶ ἡ Renault-Nissan- Mitsubishi, μπορεῖ νὰ κάνει ἅλμα στὴν πρώτη θέση.