Στόλτενμπέργκ στὰ Σκόπια

Οἱ συνομιλίες τοῦ Γενικοῦ Γραμματέως τοῦ ΝΑΤΟ στὰ Σκόπια θεωρήθηκαν, ὡς εὐνοϊκὲς γιὰ τὴν κυβέρνηση τοῦ κρατιδίου∙ ὁ Γὲνς Στόλτενμπὲργκ τὴν στήριξε στὶς θέσεις της γιὰ τὴν ἐπίλυση τῆς διαφορᾶς μὲ τὴν Ἑλλάδα, κινούμενος στὴν γραμμὴ τοῦ Μάθιου Νίμιτς, γιὰ ὀνομασία, μὲ συστατικὸ τὸν ὅρο Μακεδονία. Οἱ Ἀμερικανοὶ γνωρίζουν, ὅτι ἡ ἐπιβίωση τοῦ σημερινοῦ σχήματος δὲν εἶναι εὔκολη, διότι ἀντιμετωπίζει πολλὲς ἀντιδράσεις ἀπ’ τοὺς Σκοπιανοὺς καὶ τοὺς Ἀλβανούς∙ ταυτοχρόνως ἡ κυβέρνησή του βλέπει, ὅτι δὲν εἶναι καθόλου εὔκολη -στὴν πράξη ἀδύνατη, ὅπως ἐπισημαίνουν καὶ οἱ εὐρωπαϊκοὶ κύκλοι-, ἡ ἐπιβολὴ στὴν Ἑλλάδα λύσεως μειοδοτικῆς γιὰ τὴν τρισχιλιετῆ τουλάχιστον ἱστορία τῆς χώρας, ἐνῶ ἀντιλαμβάνονται ὅτι καὶ ὁ πρωθυπουργός μας εἶναι ἐντελῶς ἀποδυναμωμένος. Οἱ Εὐρωπαῖοι, ἄλλωστε, ἀποφεύγουν τὴν ἔκφραση γνώμης.