Καταφύγιο στὴν ἁγιαστοῦρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Στὴν ἁγιαστοῦρα τοῦ Ἀρχιεπισκόπου ἀναζητάει καταφύγιο ὁ Ναπολεοντίσκος, ἀπέναντι στὴν λαϊκὴ ἐξέγερση γιὰ τὴν μειοδοσία στὰ ἐθνικὰ θέματα, μὲ πρῶτο τὸ Σκοπιανό, καὶ στὴν κοινωνικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση∙ δὲν τὸν σώζουν ὅμως οἱ εὐλογίες τοῦ δουλικότατου ἀρχιερέα, διότι κι αὐτὸς μᾶλλον θὰ τὸν ἀκολουθήσει στὴν ἀποδρομή, μὲ τοὺς ἐξαγριωμένους ἱεράρχες. Τὸ συλλαλητήριο τῆς Κυριακῆς στὴν Θεσσαλονίκη προβλέπεται μαζικό, ἐνῶ ἔχουν προγραμματισθεῖ καὶ ἄλλα∙ ἡ ἀπόλυτη δυσπιστία τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ ἀπέναντι στὸν Ναπολεοντίσκο εἶναι ἡ κυρία αἰτία, διότι ἔχει ἀπηυδύσει ἀπ’ τὰ τόσα ψέμματα. Ἡ πεποίθηση ὅλων, ὅπως καταγράφεται καὶ στὶς δημοσκοπήσεις, εἶναι ὅτι συνειδητὰ κάνει τὶς ὑποχωρήσεις. Ὁ λαὸς τῆς Μακεδονίας καὶ τῶν ἄλλων περιοχῶν θεωρεῖ τὸ Σκοπιανό, ὡς τὴν σταγόνα ποὺ ξεχειλίζει τὸ ποτῆρι.