Σκοπιανό, πρὸς τελμάτωση

Σὲ τελμάτωση ὁδηγεῖται τὸ Σκοπιανό, καθὼς ὁ Ναπολεοντίσκος ἀπέτυχε παταγωδῶς στοὺς δύο στόχους του, στὴν δημιουργία προβλήματος στὴν Νέα Δημοκρατία καὶ στὴν ἱκανοποίηση τῶν Ἀμερικανῶν∙ οἱ πέντε προτάσεις Νίμιτς περιλαμβάνουν τὴν λέξη Μακεδονία, ὁπότε ἀπορρίπτονται ἀσυζητητὶ στὴν Ἑλλάδα, καὶ ὁ πρωθυπουργὸς σπεύδει στὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ ὑποχώρηση τῆς ἐκκλησίας στὴν ἐθνικὴ ἐξέγερση. Ταυτοχρόνως ὁ Γραμματεὺς τοῦ ΝΑΤΟ ἐμφανίσθηκε ἀρκετὰ δεικτικὸς στὰ Σκόπια πρὸς τὴν κυβέρνησή τους, ὑπογραμμίζοντας ὅτι οἱ ἀποφάσεις στὴν συμμαχία λαμβάνονται μὲ συναίνεση∙ παρόμοια τύχη προβλέπεται νὰ ἔχει καὶ ἡ συνάντηση τῶν δύο πρωθυπουργῶν στὸ Νταβός. Τὸ Μαξίμου ἀνακίνησε τὸ θέμα μὲ τὴν γνωστὴ ἐπιπόλαιότητά του, ἐλπίζοντας ὅτι δὲν παρουσιαζόταν συμπαγὴς ἡ Νέα Δημοκρατία, ἀλλὰ διαψεύσθηκε ἄλλη μία φορά∙ ἡ ἐπιβίωσή της εἶναι πλέον ἄκρως προβληματική, διότι ἡ μειοδοσία περιλαμβάνεται στὶς δεσμεύσεις της ἀπέναντι στοὺς ἀτλαντικοὺς κερδοσκόπους, μὲ συνέχεια στὰ ἑλληνοτουρκικὰ καὶ ἀλβανικὰ γιὰ ὁλοκλήρωσή τους.