Ὁλοκλήρωση ἀξιολογήσεως

Τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἀξιολογήσεως ὑπὸ προϋποθέσεις ἐνέκρινε τὸ Γιουρωγουορκινγκγκρούπ, ἀλλὰ ἀπομένει ἡ ἐφαρμογὴ τῶν τελευταίων προαπαιτουμένων γιὰ τὴν ἔγκριση τῆς δόσεως ἕξι ὥς ἑπτὰ δις εὐρώ, ὁλοκλήρου ἢ μᾶλλον τμηματικά∙ ἡ ἔγκριση ὅμως ἔρχεται μὲ δύο δις περισσότερα μέτρα καὶ μὲ περικοπὴ τριῶν συντάξεων τουλάχιστον, ἐνῶ ἡ οἰκονομία βρίσκεται σὲ στασιμότητα καὶ ὁ κόσμος σὲ ἐξέγερση. Τὴν Δευτέρα κατέρχονται στοὺς δρόμους οἱ ἀγρότες, μὲ τοὺς ἑλκυστῆρες τους σὲ Θεσσαλία καὶ Μακεδονία, καὶ οἱ διαμαρτυρόμενοι γιὰ τοὺς πλειστηριασμούς, ἀριστεριστὲς καὶ ἄλλοι∙ ὁ Ναπολεοντίσκος ἐπείγεται γιὰ τὴν παρουσίαση εὐνοϊκῶν εἰδήσεων, ἀλλὰ χάνει καὶ τοὺς δημοσίους ὑπαλλήλους∙ στὴν ψηφοφορία γιὰ τὴν τριτοβάθμια ὀργάνωση τῆς ΑΔΕΔΥ, ἡ παράταξη τῆς Νέας Δημοκρατίας κέρδισε 18 ἕδρες, ΚΚΕ, 15, ΠΑΣΟΚ, 14, καὶ μόλις, 13, ΣΥΡΙΖΑ, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία της, ὁπότε πρόεδρος ἐκλέγεται Νεοδημοκράτης. Οἱ δημόσιοι ὑπάλληλοι φεύγουν προτροπάδην πλέον ἀπ’ τὴν κυβερνητικὴ παράταξη.