Ἐκτέλεση Βασίλη Στεφανάκου

Ἡ ἄκρως ἐπαγγελματικὴ ἐκτέλεση τοῦ ἀρχινονοῦ τῆς νύκτας σημαίνει πολλὰ γιὰ ὅσους κινοῦνται στὸ σκοτάδι∙ ὁ Βασίλης Στεφανάκος ἔκανε τὸ μεγάλο λάθος τῆς ζωῆς του, μετακινήθηκε πρὸς τὸ αὐτοκίνητό του ἀμέριμνα καὶ χωρὶς προσωπικὸ φρουρό, ὁπότε οἱ ἐκτελεστὲς βρῆκαν τὴν εὐκαιρία ποὺ περίμεναν καὶ τὸν γάζωσαν μὲ 22 σφαῖρες. Ἀποφυλακίσθηκε μὲ τὸν νόμο Παρασκευόπουλου, ἐνῶ δήλωνε ὀπαδὸς τῆς κυβερνήσεως καὶ μὲ ἄριστες σχέσεις μὲ τοὺς πυρῆνες τῆς φωτιᾶς καὶ ἄλλους τρομοκράτες∙ ἴσως ἡ ἀπάντηση βρίσκεται στὸ ξεκαθάρισμα λογαριασμῶν στὸ ἀριστερὸ παρακράτος ἢ στοὺς ἐντολεῖς του, διότι καὶ ἄλλες περιπτώσεις ἀπεξαρτήσεως παρουσιάζονται, μὲ τοὺς Ρουβίκωνες καὶ ἄλλους. Βλέπουν ὅτι τελειώνει ὁ Ναπολεοντίσκος καὶ ἀλλάζουν τακτικὴ γιὰ προστασία τους…