Προετοιμασία συλλαλητηρίου

Οἱ προετοιμασίες τοῦ συλλαλητηρίου τῆς Κυριακῆς στὴν Θεσσαλονίκη δείχνουν ὅτι θὰ εἶναι μεγάλο, καθὼς ὅλοι ἔχουν πεισθεῖ ὅτι οἱ συνομιλίες μὲ τοὺς Σκοπιανοὺς ἀποτελοῦν μέρος τῆς μειοδοσίας τοῦ Ναπολεοντίσκου στὰ ἐθνικά μας θέματα∙ ἡ κινητοποίηση εἶναι μεγάλη, ἐνῶ προετοιμάζονται καὶ πολλοὶ ἀπὸ ἄλλες πόλεις γιὰ συμμετοχή. Ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορίας καὶ ἡ ἐνδοτικότης στὰ σχέδια τῶν Βρεταννῶν καὶ τῶν Ἀμερικανῶν γιὰ τὴν σύσταση τοῦ κρατιδίου εἶναι γνωστά∙ ἄλλωστε ἡ προπαγάνδα τῆς διαπλοκῆς ἔχει ἐκνευρίσει τοὺς Ἕλληνες, μὲ τὸ παραμύθι ὅτι οἱ Εὐρωπαῖοι ἐπείγονται γιὰ τὴν λύση κι ὄχι ἡ Οὐάσιγκτον. Ἀλλά, εἶναι ὁλοφάνερο ὅτι προορίζονται τὰ Σκόπια, γιὰ ἀντιευρωπαϊκὴ σφῆνα στὴν περιοχή, ὅπως πολλὲς πρώην κομμουνιστικὲς χῶρες.