Γερμανία, πρὸς κυβέρνηση

Ἡ ἔγκριση τὴν Κυριακὴ ἀπ’ τὸ συνέδριο τοῦ Σοσιαλδημοκρατικοῦ κόμματος τῆς Γερμανίας, τῆς ἀνανεώσεως τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ, θεωρεῖται δεδομένη∙ οἱ ἀντιρρήσεις τῆς νεολαίας καὶ τῶν ἐκπροσώπων τῶν ἀνατολικῶν κρατιδίων δὲν ἐκτιμῶνται ἐπαρκεῖς γιὰ τὴν παρεμπόδιση τῆς πλειοψηφίας, τὸ ἀντίθετο μάλιστα, μένουν μικρὴ μειοψηφία. Τὸ ζητούμενο εἶναι ἡ ἀπόκτηση καὶ τύποις κυβερνήσεως στὴν χώρα καὶ ἡ ἀνάληψη τῶν εὐθυνῶν της στὴν Εὐρώπη∙ ἀναμένεται ὅτι τὸ πρῶτο βῆμα θὰ εἶναι ἡ συμμετοχὴ τῆς καγκελαρίου στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός, μὲ ἀντικείμενο ἡ ἐλευθερία τοῦ διεθνοῦς ἐμπορίου στὴν ψηφιακὴ ἐποχή. Ἤδη ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν ἔχει δηλώσει συμμετοχή, γιὰ ἀπάντηση στὴν πολιτικὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, γιὰ προστατευτισμὸ καὶ ἀπομονωτισμό∙ ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ ἔχει δείξει ὅτι θὰ συμμετάσχει, ἀλλὰ ἀναμένει καὶ τὴν ἐπισημοποίηση τοῦ σχηματισμοῦ κυβερνήσεως στὸ Βερολίνο. Ἡ Εὐρωζώνη ἐπιδιώκει πλέον τὴν δυναμικὴ καὶ αὐτόνομη παρουσία της στὴν διεθνῆ σκηνή.