Νταβός, σκληρὴ ἀναμέτρηση

Ἡ ἀναμέτρηση, τοῦ Ντόναλντ Τρὰμπ μὲ τὴν Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ τὸν Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβός, προβλέπεται πολὺ σκληρή∙ ὁ Ἀμερικανὸς πρόεδρος ἔχει ὁρίσει τὴν συμμετοχή του ὡς ὁρόσημο γιὰ τὴν ἀποκατάσταση τοῦ διεθνοῦς του κύρους, μετὰ τὴν κατάρρευσή του, μὲ τὶς ὑποθέσεις τῆς Ἱερουσαλήμ, τοῦ Ἰράν, τῆς ἐξυβρίσεως τῶν φτωχῶν χωρῶν, ἀλλὰ καὶ προβολῆς τῆς πολιτικῆς του, «Ἡ Ἀμερικὴ πρῶτα», καὶ τοῦ προστατευτισμοῦ. Οἱ Εὐρωπαῖοι ἔχουν ἀντιταχθεῖ στὴν πολιτική του καὶ ἐμφανίζονται ἕτοιμοι, γιὰ τὴν ὑπεράσπιση τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἐμπορίου καὶ τῆς προσαρμογῆς του στὶς ἀπαιτήσεις τῆς παγκοσμιοποιήσεως καὶ τῆς ψηφιακῆς ἐποχῆς. Παρὰ τὴν προετοιμασία τῶν Ἀμερικανῶν ἡ πλειοψηφία τῶν συνέδρων στὸ Νταβὸς ὑποστηρίζουν τὶς εὐρωπαϊκὲς θέσεις, διότι δὲν εἶναι δύνατη ἡ ἐπιστροφὴ στὸν ἀπομονωτισμὸ καὶ στὸν προστατευτισμό. Πολλοὶ μάλιστα ὑποστηρίζουν ὅτι, μὲ τὴν πολιτικὴ αὐτή, ἀνοίγουν οἱ ἀσκοὶ τοῦ Αἰόλου καὶ τοῦ πολέμου.