Μπαρντώ, σαφὴς ὑποκρισία

Γιὰ ὑποκρισία, γελοιότητα καὶ μὲ κανένα ἐνδιαφέρον χαρακτηρίζει τὴν προπαγάνδα κατὰ τῆς σεξουαλικῆς παρενοχλήσεως ἡ Μπριτζὶτ Μπαρντώ, σὲ συνέντευξή της∙ ἡ μεγαλύτερη ἴσως σεξοβόμβα τοῦ μεταπολεμικοῦ κινηματογράφου, μὲ τὰ κιλά της καὶ τὰ σκυλάκια της, ἀπαντάει μὲ τὸν τρόπο της στὸ φεμινιστικὸ κίνημα, ἐνισχύοντας τὶς θέσεις τῆς Κατρὶν Ντενὲβ καὶ τῶν ἑκατὸ ἄλλων ἐπωνύμων γυναικῶν τῆς Γαλλίας. Τὸ ἐνδιαφέρον εἶναι, ὅτι ἡ προσωποποίηση κάποτε τῆς γυναικείας σαγήνης καταφέρεται κατὰ τῆς ἐκστρατείας αὐτῆς, τὴν ὁποία καὶ χαρακτηρίζει ὡς ἄνευ οὐσίας καὶ μὲ ἄλλα κίνητρα∙ δὲν κάνει καὶ τὸ ἑπόμενο βῆμα, ὅτι ὁδηγεῖ στὴν ἐπιστροφὴ στὸν πουριτανισμὸ καὶ στὴν ὁλοκληρωτικὴ νοοτροπία, ὅπως κάνει ἡ βαθειᾶς παιδείας τυχοῦσα συνάδελφός της. Τὸ κίνημα στὴν Γαλλία ἔχει ἐκφυλισθεῖ, ἐνῶ καὶ στὴν Ἀμερικὴ ὑποχωρεῖ, καθὼς ἐμφανίζονται πλέον οἱ ἐλαφριῶν ἠθῶν γυναῖκες ἀποκαλύπτειν προσωπικὲς στιγμὲς τοῦ Ντόναλντ Τράμπ. Ἔχει πολλὰ ἄλλα ἀρνητικὰ ὁ πρόεδρος…