Ἀνάμικτες τάσεις ἀγορῶν

Στὶς ἀγορὲς σημειώθηκαν ἀνάμικτες τάσεις, χωρὶς ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον∙ τὸ εὐρὼ βελτιώθηκε στὰ 1,2237 δολλάρια καὶ 136,1050 γιέν, ὅπως καὶ τὸ πετρέλαιο, 69,41, ἐνῶ ὑποχώρησε ὁ χρυσός, 1297,75. Οἱ οἰκονομικοὶ κύκλοι ἀναμένουν τὶς συζητήσεις στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς ἀπὸ αὔριο, γιὰ νὰ καθορίσουν τὴν στάση τους∙ ἐὰν μάλιστα ἡ ἀναμέτρηση Εὐρωπαίων καὶ Ἀμερικανῶν προσλάβει σκληρὴ μορφή, τότε θὰ φανεῖ ὁ ἀντίκτυπος. Στὴν Κίνα ἀνακοινώθηκε ἡ ἀνάπτυξή της κατὰ 6,9% πέρυσι, ἐνισχύοντας τὶς ἐνδείξεις γιὰ ὁμαλὴ πορεία τῆς οἰκονομίας της∙ τὸ Πεκῖνο ἐνδιαφέρεται περισσότερο γιὰ τὴν ἐμβάθυνση τῶν μεταρρυθμίσεων στὴν χώρα. Ἡ Airbus ἐξασφάλισε τελικὰ τὴν παραγγελία 36 Α380 σκαφῶν της, ἀξίας 13 δις εὐρώ, ἀπ’ τὴν Air Emirates, ὁπότε συνεχίζει τὴν παραγωγὴ τοῦ μεγαλυτέρου μεταγωγικοῦ∙ ἄλλωστε πιστεύει, ὅτι θὰ ἀκολουθήσουν καὶ ἄλλες ἀεροπορικὲς ἑταιρεῖες∙ ἐπίσης ἡ μεξικανικὴ Volaris ὑπέγραψε συμφωνία γιὰ ἐνενῆντα Α320, ἀξίας ὀκτὼ δις.