Ὕμια, τουρκικὲς προκλήσεις

Οἱ τουρκικὲς προκλήσεις στὰ Ὕμια συνεχίζονται, ὅπως μὲ τὴν ἐπαφὴ τῆς κανονιοφόρου «Νικηφόρος» μὲ ἀκταιωρό τους ἡ ὁποία ἐκινεῖτο στὰ ἑλληνικὰ χωρικὰ ὕδατα∙ τὸ ἑλληνικὸ πολεμικό, χωρὶς ζημίες εὐτυχῶς, τὴν ὑποχρέωσε ὑποχωρῆσαι στὰ τουρκικὰ ὕδατα, ἀλλὰ ὁ Κεμὰλ Κιλιντσάρογλου κατηγόρησε τὸν Ταχὶπ Ἑρντογάν, ὅτι ἔχει παραχωρήσει στὴν Ἑλλάδα τὰ νησιά. Ἡ Ἄγκυρα ἐκμεταλλεύεται τὴν μειοδοσία τοῦ Ναπολεοντίσκου καὶ ἐπιδιώκει τετελεσμένα, κι ὅσο ἀποτυγχάνει, διότι βλέπει ὅτι ἡ ἀριστεροακροδέξια κυβέρνηση βρίσκεται σὲ ἀποδρομή, τόσο συνεχίζει τὶς προκλήσεις της∙ ἄλλωστε, μετὰ τὸν ἐπώνυμο τῆς Θεσσαλονίκης καὶ ὁ περιφερειάρχης τῆς Ἠπείρου, ἐμφανίσθηκε ὑπὲρ τῆς προδοσίας στὸ Σκοπιανό, ἐνῶ δὲν εἶπε λέξη γιὰ τὶς ἀλβανικὲς ἀπειλὲς κατὰ τῆς Ἑλλάδος στὸ θέμα τῶν Τσάμηδων∙ ἀπέδειξε ὅμως ὅτι τὴν ἔκταση τῶν βρώμικων κυκλωμάτων.