Γαλλοβρεταννικὴ συνάντηση

Ἡ γαλλοβρεταννικὴ συνάντηση κορυφῆς στὸ Στάντχορστ θεωρεῖται καμπὴ στὶς σχέσεις Βρεταννίας καὶ Εὐρώπης∙ οἱ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν καὶ Τερέζα Μαίυ συζήτησαν γιὰ τὸ Brexit καὶ τὶς μετέπειτα σχέσεις τῶν δύο πλευρῶν, ὅπως καὶ τῶν διμερῶν. Ἡ στρατιωτικὴ συνεργασία στὴν Εὐρώπη καὶ στὴν Ἀφρικὴ τοὺς ἀπασχόλησε ἰδιαιτέρως∙ τὸ Παρίσι ζητάει τὴν συμμετοχὴ τῶν Βρεταννῶν στὶς ἐπιχειρήσεις κατὰ τῶν Ἰσλαμιστῶν στὴν ὑποσαχάρια περιοχή, ὅπου οἱ Γάλλοι σηκώνουν ὁλόκληρο τὸ βάρος∙ τὸ Λονδίνο μᾶλλον ἀποδέχεται τὴν πρόταση, διότι δὲν ἐπιθυμεῖ τὴν πλήρη ἀποκοπή του ἀπ’ τὴν Εὐρώπη. Ταυτοχρόνως οἱ δύο ἡγέτες ἐγκαινίασαν καὶ τὴν παρουσίαση στὸ Λονδίνο τῆς περιφήμου ταπισσερὶ τοῦ Baueux, στὴν ὁποία ἀπεικονίζεται ἡ κατάκτηση τῆς Ἀγγλίας ἀπ’ τὸν Νορμανδὸ Γουλιέλμο Α’, μετὰ τὴν μάχη τοῦ Χάστινγκς, τὸ 1066 μ.Χ.