Ἀντίκτυπος στὶς κοινωνικὲς κινητοποιήσεις

Ὁ ἀντίκτυπος τοῦ συλλαλητηρίου στὶς κοινωνικὲς κινητοποιήσεις εἶναι τὸ ζητούμενο, διότι ἀπεδείχθη ὅτι ἡ κυβέρνηση δὲν διαθέτει οὐδεμία πολιτικὴ νομιμοποίηση καὶ ἔχει μοναδικὸ στήριγμά της τὴν δουλικότατη διαπλοκή∙ οἱ ἀγροτικὲς κινητοποιήσεις ἀπ’ τὴν Πέμπτη εἶναι τὸ πρῶτο δεῖγμα, ἂν καὶ μπορεῖ νὰ προηγηθοῦν ἀστικές, γιὰ τοὺς πλειστηριασμοὺς καὶ τὶς φορολογικὲς ἐπιδρομές. Ἄλλωστε πολλὰ ἀλλάζουν στὴν ἐκπροσώπηση τῶν διαφόρων τάξεων, μὲ πρώτη καὶ σημαντικότερη τὴν κατάκτηση τῆς πρώτης θέσεως στὴν ΑΔΕΔΥ τῆς Νέας Δημοκρατίας, μὲ πρόεδρο μάλιστα δικό της, γιὰ πρώτη φορὰ στὴν μεταπολιτευτικὴ ἱστορία∙ ὁ δημοσιοϋπαλληλικὸς κόσμος ἔδειξε ὅτι, ὄχι μόνο ἐγκαταλείπει τὴν κυβερνητικὴ παράταξη, ἀλλὰ καὶ στρέφεται πρὸς τὴν γνήσια ἔκφραση τῶν συμφερόντων του. Ἀναγνωρίζει ὅτι ἡ συντηρητικὴ παράταξη ἀντιμετώπιζε πολὺ καλύτερα τὰ προβλήματά του.