Συλλαλητήριο, νέα σελίδα

Σὲ νέα σελίδα γύρισε τὴν πολιτική μας ζωὴ τὸ μεγαλειῶδες συλλαλητήριο τῆς Θεσσαλονίκης, μὲ τὴν κυβέρνηση μετέωρη πλέον καὶ τὶς ἐξελίξεις ἐπιταχυνόμενες∙ οἱ Θεσσαλονικεῖς καὶ οἱ Μακεδόνες κατέβηκαν ὁμαδικὰ μπροστὰ στὸ ἄγαλμα τοῦ Μεγάλου Ἀλεξάνδρου, πρὸς τὸν ὁποῖο ἐπανέλαβαν τὸν ὅρκο τους, ὅτι τιμοῦν τὴν ἱστορία καὶ θὰ προασπισθοῦν πάσῃ θυσίᾳ τὴν τρισχιλιετῆ παράδοσή της. Ταυτοχρόνως πάνω ἀπὸ χίλια λεωφορεῖα ἀπὸ ὁλόκληρη τὴν Ἑλλάδα, καὶ τὴν Κρήτη ἰδιαιτέρως, μετέφεραν διαδηλωτές, ἐνῶ πολλὰ ἐγκλωβίσθηκαν στὰ Μάλγαρα γιὰ ἄγνωστους λόγους! Οἱ Μακεδόνες φροντοφώναξαν πρὸς τὴν κυβέρνηση, ὅτι, «θὰ τοὺς βρεῖ μπροστά της», στὰ σχέδια τῆς μειοδοσίας της∙ ἡ προσέλευση ἦταν πρωτοφανὴς καὶ θύμιζε ἐκείνη τῆς ὑποδοχῆς τοῦ Κωνσταντίνου Καραμανλῆ τὸ 1974 καὶ τῆς συγκεντρώσεως τοῦ 1992, μὲ ἐκτιμήσεις γιὰ πεντακόσιες χιλιάδες μέχρι ἕνα ἑκατομμύριο. Τὸ σημαντικὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι εἶχε τόσο μεγάλη ἐπιτυχία, ἐνῶ ἦταν ἄγνωστοι οἱ διοργανωτές του.