Ἅλμα γαλλογερμανικοῦ ἄξονος

Τὴν δυναμικὴ ἐπανεκκίνηση τοῦ γαλλογερμανικοῦ ἄξονος ἐγκαινίασαν οἰ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν στὸ Παρίσι τὴν Παρασκευή, μὲ τὴν ἐπέτειο 55 ἐτῶν ἀπ’ τὴν ὑπογραφὴ τῆς γαλλογερμανικῆς συνθήκης φιλίας ἀπ’ τοὺς Κόνραντ Ἀντενάουερ καὶ Σὰρλ Ντεγκώλ∙ ἡ καγκελάριος μάλιστα ὑπογράμμισε, ὅτι, ἡ ἰσχυρὴ γερμανικὴ κυβέρνηση ἀποτελεῖ ἐγγύηση γιὰ τὴν πολιτικὴ καὶ οἰκονομικὴ ἕνωση τῆς Εὐρωζώνης. Ἄλλωστε, αὐτὸ ἐπιβεβαιώθηκε μὲ τὴν ἔγκριση ἀπ’ τὸ Σοσιαλδημοκρατικὸ κόμμα τοῦ μεγάλου συνασπισμοῦ στὴν Γερμανία∙ ἤδη, οἱ προετοιμασίες τῶν ἐπιτελείων, γιὰ τὴν ἑνιαία ἐξωτερικὴ καὶ ἀμυντικὴ πολιτική, εἶναι πυρετώδεις, καὶ προβλέπεται ἡ παρουσίαση τῶν προτάσεων στὰ ἑπόμενα Εὐρωσυμβούλια∙ ἡ πολιτικὴ προστασία τῶν εὐρωπαϊκῶν συνόρων προέχει, δηλαδή, τῶν ἑλληνικῶν, διότι εἶναι τὰ μόνα σύνορα ποὺ ἀπειλοῦνται στὸ Αἰγαῖο καὶ στὸν Βορρᾶ∙ ἔτσι ἐξηγεῖται καὶ ἡ τωρινὴ ἐμφανέστατη διαφοροποίηση τοῦ Βερολίνου στὸ Σκοπιανὸ ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική, παρὰ τὴν διαστρέβλωσή της ἀπ’ τὴν διαπλοκή.