Νταβός, Εὐρώπη καὶ Ἀμερικὴ

Ἡ ἀναμέτρηση τῆς Εὐρώπης μὲ τὴν Ἀμερική, γιὰ τὴν ἐλευθερία τοῦ ἐμπορίου καὶ τὴν ἀναγνώριση τοῦ πολυπολικοῦ κόσμου, ἀναμένεται στὸ Παγκόσμιο Οἰκονομικὸ Φόρουμ τοῦ Νταβὸς μεθαύριο∙ ἀλλά, εἶναι προβληματικὴ ἡ συμμετοχὴ τοῦ Ντόναλντ Τράμπ, διότι ἡ διακοπὴ τῆς χρηματοδοτήσεως τῆς ὁμοσπονδιακῆς κυβερνήσεως ἀπ’ τὴν Γερουσία, περιορίζει καὶ τὶς δαπάνες τοῦ Λευκοῦ Οἴκου. Πάντως ἡ Ἀγκέλα Μέρκελ καὶ ὁ Ἐμμανουὲλ Μακρὸν θὰ ἀναπτύξουν τὶς εὐρωπαϊκὲς θέσεις, ἔστω καὶ χωρὶς τὸν Ἀμερικανὸ πρόεδρο∙ τὸ φετεινὸ φόρουμ ἔχει ἰδιαίτερη βαρύτητα, ἐπειδὴ ἡ Εὐρωζώνη παρουσιάζει τὴν αὐτόνομη διεθνῆ παρουσία της, γιὰ πρώτη φορὰ μεταπολεμικά, ὁπωσδήποτε διατηρώντας τὶς σχέσεις τῶν ἑταίρων της μὲ τὸ ΝΑΤΟ. Ἕνα εἶναι δεδομένο καὶ κατεγράφη στὰ κρίσιμα διεθνῆ θέματα, Ἱερουσαλήμ, πυρηνικὴ συμφωνία Ἰράν, κατάσταση στὴν Συρία, μὲ τὴν διαφοροποίησή της ἀπ’ τὴν ἀμερικανικὴ πολιτική∙ γυρίζει ἡ σελίδα, ἀλλὰ ὁ Ναπολεοντίσκος δὲν τὸ κατέγραψε, παραμένει τυφλὸς ἀμερικανόδουλος.