Σὲ ἀμερικανοτουρκικὴ ρήξη

Σὲ ἀμερικανοτουρκικὴ ρήξη ὁδηγεῖται ὁ ἔλεγχος τῆς Βορείου Συρίας, μὲ τὶς πρῶτες συγκρούσεις Τούρκων καὶ Κούρδων∙ ὁ Ταχὶπ Ἐρντογὰν ἀντέδρασε δυναμικὰ στὴν ἐνίσχυση τῶν κουρδικῶν συριακῶν δυνάμεων ἀπ’ τὶς Ἡνωμένες Πολιτεῖες, μὲ βαρὺ ὁπλισμὸ καὶ γενναία χρηματοδότηση, βομβαρδίζοντας ἀπὸ ἀέρος καὶ ξηρᾶς τὴν ὀχυρὴ πόλη Ἀφρίν, κοντὰ στὰ τουρκοσυριακὰ σύνορα, ἐνῶ ἀπειλεῖ καὶ μὲ κανονικὴ εἰσβολή. Ἡ Μόσχα τηρεῖ ἀποστάσεις ἀσφαλείας, ἀποσύροντας τοὺς στρατιωτικούς της ἀπ’ τὴν περιοχή, ἐνῶ εἶχε ἐνημερωθεῖ πρὶν ἀπ’ τὴν Ἄγκυρα γιὰ τὸ σχέδιο τῶν ἐπιχειρήσεων∙ ἀφήνει ἔτσι νὰ ἐξελιχθεῖ ἡ ὑπόθεση σὲ ἀνοικτὴ ἐνδονατοϊκὴ σύγκρουση, ὁπότε αὐτὴ θὰ εἶναι ἡ κερδισμένη. Οἱ Ἀμερικανοὶ ἔχουν ἐπιλέξει τοὺς Κούρδους ὡς κύριο σύμμαχό τους στὴν περιοχή, ἀλλὰ οἱ Τοῦρκοι γνωρίζουν ἄριστα ὅτι αὐτὸ θὰ προκαλέσει γενίκευση τῆς ἐξεγέρσεως τῶν ὁμοεθνῶν τους στὶς νοτιοανατολικὲς ἐπαρχίες της∙ σπεύδουν νὰ προκαταλάβουν τὰ γεγονότα, ἂν εἶναι ὅμως δυνατὸν πλέον.